blank
blank

Karta EKUZ

Kalendarz imprez

Zobacz najbliższe wyjazdy

Nasze zdjęcia

Zobacz nasze wycieczki

Nasze filmy

Zobacz filmy z naszych imprez

Karta EKUZ

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). EKUZ jest bezpłatny i jest wystawiany na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko w formie plastikowej karty bez zdjęcia.

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej osoby podróżujące w celach turystycznych w sytuacji nagłej, w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ) na zasadach obowiązujących w kraju pobytu.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

ekuz 300x193 - Karta EKUZ